Euro 95 € 1,93 Diesel € 1,74 Esso Supreme (95) 2,075
Euro 98 € 2,15 Shell Vpower (97) € 2,072 CNG € 3,599
BP Ultimate (98) 2,313
Blue One 95 € 2,109
LPG € 0,80 Total Excellium (98) 2,369

Ondanks onze constante inzet alle informatie over het brandstofverbruik zo correct mogelijk weer te geven, kunnen aan geen van de door ons verstrekete gegevens rechten worden ontleend.

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding door de gebruiker in, van de hiernavolgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en medewerkers van deze website zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden te worden nagegaan bij de fabrikant van het product of de genoemde personen/producten in de publicaties op deze site.

Op het delen van informatie (via de 'share' buttons na) is de bezoeker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke infomatie, programmatuur, databases, producten of diensten op deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of (door) te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door valke.net media bvba.Informatie delen via de op deze site aangeboden 'share' buttons is natuurlijk wel toegestaan.

Indien u een idee voor uitbreiding of verbetering van onze site opstuurt, geeft dat geensinds recht op een tegenprestatie van Brandstofverbruik of VALKE.NET media in welke vorm dan ook. Ieder idee / opmerking aan ons verstuurd wordt automatisch eigendom van VALKE.NET media bvba.

Gegevens over duw privacy zijn na te lezen onder de desbetreffende titel onderaan deze web pagina.

Pin It

Back To Top